2 Mar

                                                                            

 

Jelenleg nincs olyan információ, amely a Moldovai Köztársaságba tervezett utazást negatívan befolyásolná, vagy korlátozná. Az ideutazáshoz alapos felkészülést, az itt tartózkodás során nagy körültekintést javaslunk.

Hasznos moldovai telefonszámok: mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901, Magyarország Kisinyovi Nagykövetsége Konzuli Hivatala sürgősségi ügyeleti telefonszáma bajbajutott magyar állampolgárok részére a nap 24 órájában – +37368681109.

Az utóbbi időszak nemzetközi, regionális és helyi politikai aspektusai a moldovai társadalom különböző vetületeiben bizonytalanságot és feszültséget okoznak. Gyakrabban előfordulnak utcai protestálások, tömegtüntetések, egyéb politikai rendezvények. Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy a Moldovai Köztársaságba utazó magyar állampolgárok ezektől az eseményektől kivétel nélkül minden esetben tartsák magukat távol, illetve, ha ilyenekkel találkoznak, igyekezzenek a lehető legrövidebb időn belül nagy távolságra elhagyni ezek helyszínét.

A sajátos moldovai belpolitikai helyzet – a gyakrabban előforduló tüntetések – miatt a Moldovai Kül- és Európai Integrációs Ügyek Minisztériuma kötelezővé tette a külföldi média képviselőinek előzetes regisztrációját. Kérjük, hogy a hazai média képviselői moldovai utazásuk előtt feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot Nagykövetségünkkel.

Javasoljuk továbbá, hogy magyar állampolgárok moldovai utazásuk előtt regisztráljanak a konzuli védelemhez a Külgazdasági- és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata honlapján (https://konzved.mfa.gov.hu).

Az elmúlt időszak nemzetközi terrorcselekményeinek következményeként a román és a moldovai hatóságok jelentősen megszigorították a határ- és vámrendészeti ellenőrzést, ami a román-moldovai határátlépést is nagyon komolyan érinti. Javasoljuk, hogy az utazók legyenek felkészülve a lényegesen hosszabb várakozásra, és maradéktalanul tartsák be a (vám)jogszabályokat (különösen a be- és kivihető árukra, azok mennyiségére vonatkozóan, és arra Moldova felől Románia felé még inkább figyeljenek oda:www.customs.ro/ro/calatori/intrarea_in_romania_-_dintr-un_stat_necomunitar.aspx).

A moldovai közbiztonság összességében és általában elfogadhatónak mondható, nem árt azonban az elővigyázatosság a külvárosokban és vidéken, különösen pedig sötétedés után, illetve szórakozóhelyeken. Az utóbbi időben a korábbiaknál több sajtóhír jelenik meg kisebb-nagyobb bűncselekményekről, a közbiztonság érzete romló tendenciát mutat. Moldovában ezidáig nem történtek terrorcselekmények, valószínűségük mérsékelt, teljességgel azonban nem zárhatóak ki. A külföldi állampolgárokat érintő leggyakoribb bűncselekmény-típus a zsebtolvajlás, az autófeltörés, újabban a könnyű testi sértés, a rablás. Nincsenek viszont arra vonatkozó információk, hogy magyar állampolgárokat, illetve magyar érdekeltségű vállalatokat, intézményeket támadás, vagy egyéb fenyegetés, sérelem ért volna.

Különösebb katasztrófa- vagy veszélyhelyzetek nem jellemzőek. Moldovát földrengés közepes mértékben fenyegeti, ugyanis a romániai Vrancea megyei epicentrumú, viszonylag gyakoribb kisebb-nagyobb földmozgások hullámai elérik az országot. Esetenként a nagy esőzések okozhatnak helyi árvizeket. A téli nagy havazások és az időnként rendkívül alacsony hőmérséklet következtében, a gazdagon fásított közterületeken, az eljegesedett vastag faágak gyakran váratlanul hullnak le, ebből fakadóan minden évben van néhány súlyos, ritkán halálos baleset. Érdemes fokozottan figyelni a helyenként falkákba összeverődött kóbor kutyákra, ezek is okoztak már súlyos illetve halálos sérüléseket.

Az állami és az önkormányzati hatóságok és intézmények tisztviselői a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokkal a moldovai állampolgárokkal megközelítőleg azonos módon viselkednek. A megfelelő, kedvező bánásmód kieszközléséhez hasznos lehet a sajátos helyi mentalitás kellő ismerete, valamelyik helyi (moldovai/román vagy orosz) nyelv megfelelő tudása, illetve helyi ismerősök ügyintézésbe történő bevonása.

A Moldovai Köztársaság területén található, nemzetközileg el nem ismert, ún. Dnyeszterentúli Terület biztonságpolitikai és közbiztonsági szempontból lényegesen nem tér el a Moldovai Köztársaság többi részétől. A terület ugyanakkor nem áll a Moldovai Köztársaság hatóságainak ellenőrzése alatt, és saját közigazgatással rendelkezik, amely a moldovaitól eltérő rendet követ. A területen orosz békefenntartók vannak, az oda utazó külföldi állampolgárokat ellenőrző-áteresztő pontokon – kvázi belső „határállomásokon” – igazoltatják, ellenőrzik. A „dnyeszterentúli hatóságok” az EU-s állampolgárokra jelenleg különösen is figyelmet fordítanak. A terület sajátos státuszánál fogva előfordulhat, hogy sürgős szükséghelyzetben a konzuli segítségnyújtás és érdekvédelem ott kevésbé lehet operatív és eredményes, mint a Moldovai Köztársaság egyéb területein. Erről a területről a nemzetközi telefonos kommunikáció – így a segítségkérés is – szintén komoly akadályokba ütközhet.

A közlekedési morál mindenhol fokozott óvatosságra int: mind lakott területen, mind azon kívül gyakran előfordulnak kiszámíthatatlan, veszélyes helyzetek – irányjelzés hiánya, hirtelen megállás-elindulás, váratlan sávváltás, szabálytalan autós és gyalogosközlekedés stb. A közlekedési rendőrök különös figyelmet fordítanak a külföldi rendszámú gépkocsikra. Érdemes a sebességkorlátozásokra nagy figyelemmel lenni, a rendőrség ugyanis mozgó járműből, nagy távolságról, bármely irányból, gyakran mér. A mobiltelefon-használat vezetés közben Moldovában is tilos. Télen, a téli gumi használata mellett, ajánlott hóláncot is bekészíteni. Az utakat kevés helyen és elégtelenül tisztítják meg a hótól és a jégtől, mind lakott területen belül, mind azon kívül. Az utak minősége néhány kivételtől eltekintve közepesen rossz. Autóstopposok felvétele nem javasolt. Vasúti vagy autóbuszos utazás alkalmával az utazók fokozottan figyeljenek csomagjaikra, értékeikre. Moldova vízi közlekedése gyakorlatilag jelentéktelen. Budapestet és Chisinaut közvetlenül összekötő légijárat nincs, egyik főváros megközelítése a másikból többnyire Bécsen, Münchenen, Bukaresten, Kijeven vagy Isztambulon keresztül történik. A repülőtéren általában viszonylag szigorú vizsgálat alá vetik az utasokat. A légi közlekedés feltételei, körülményei megfelelnek a Közép-kelet-európai normáknak.