• Biztonság

Jelenleg nincs olyan információ, amely a Moldovai Köztársaságba tervezett utazást negatívan befolyásolná, vagy korlátozná. Kérjük, hogy moldovai látogatásuk idejére lehetőség szerint feltétlenül rendelkezzenek mindenre kiterjedő utasbiztosítással. Mindenképpen javasoljuk továbbá, hogy beutazásuk előtt regisztráljanak a Külgazdasági- és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata konzuli védelem honlapján: https://konzved.mfa.gov.hu

Hasznos moldovai telefonszámok: mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901, Magyarország Kisinyovi Nagykövetsége Konzuli Hivatala sürgősségi ügyeleti telefonszáma, bajbajutott magyar állampolgárok részére, a hét minden napján, a nap 24 órájában – 0037368681109.

A közbiztonság általában alatta marad a magyarországinak, és újabban kifejezetten romló tendenciát mutat. Az elmúlt időszakban két esetben is ért magyar állampolgárt kisebb atrocitás (agresszív fellépés, erőszakkal való fenyegetés, károkozás személyes javakban), de más EU-s állampolgárok hasonló tapasztalatai is ismertek. Az ide utazóknak feltétlenül érdemes kerülniük a feltűnő vagy hivalkodó viselkedést, a jól beazonosíthatóan idegen jelleget, a közterületen vagy szórakozóhelyen történő, éjszakába nyúló tartózkodást, különösen a külvárosi és vidéki környezetben. A leggyakoribb, külföldieket ért sérelmek a lopás és a rablás. A személyi biztonságot veszélyeztető egyéb tényezők: az infrastruktúra általánosan leromlott állapota (utak, járdák, közvilágítás, aknafedők balesetveszélyes mivolta vagy teljes hiánya), a nem megnyugtató közegészségügyi helyzet (TBC, HA/B/CV folyamatos jelenléte, emberi fogyasztásra nem ajánlott csapvíz, esetenként romlott élelmiszerek és készételek forgalmazása), a gondozatlan természeti környezet (leszakadó nagyobb faágak, falkába verődött kóbor kutyák), a közepesen intenzív (de az utóbbi időben gyakoribb) szeizmikus tevékenység, az alacsony közlekedési morál (szabályok be nem tartása, váratlan helyzetek sokasága, agresszivitás). Közvetlen terrorveszély nincs, de terrorgyanús cselekmények ügyében korábban  több esetben történtek hatósági intézkedések. Noha az utcai megmozdulások száma az utóbbi időben minimalizálódott, mégis, nyomatékosan kérjük, hogy magyar állampolgárok mindenképpen tartsák magukat távol bármiféle esetleges utcai protestálástól, és ha ilyet észlelnek, a lehető legrövidebb időn belül, nagy távolságra hagyják el ennek helyszínét. A magyar állampolgárok sürgősségi, baleseti ellátása állami szinten biztosított (biztosítás igazolása szükséges!), ugyanakkor, ilyen jellegű sürgős szükséghelyzetben, Konzuli Hivatalunk további szempontokkal áll rendelkezésre, az elérhető és megbízható orvosi szolgáltatások vonatkozásában.

 • Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

 • Beutazási feltételek:

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN


A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

   

Ideiglenes útlevél:

NEM

   

Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 

IGEN
(csak az újabb generációs, mikrocsipet, vagy a hátoldalán, az alsó sávban, kódszerű adatsort tartalmazó polikarbonát kártya jellegűek elfogadottak; az ukrán határszakaszon történő belépéshez, valamint a szakadár, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő utazáshoz személyi igazolvány nem elegendő, ahhoz útlevél szükséges)

A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
 

   

Ideiglenes személyi igazolvány:

NEM

   

Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány:

NEM

   

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

   

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

   
       

 

 • Kiskorúak beutazása: 

Kiskorúnak, szülei, gondviselői nélküli beutazásakor, szükséges annak hitelt érdemlő, lehetőség szerint közjegyző előtt tett angol, román vagy orosz nyelvű hiteles fordítással ellátott szülői, gondviselői nyilatkozatban történő igazolása, hogy az utazás számára ilyen módon engedélyezett; a nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni a kiskorúval együtt utazó, érte teljes körű felelősséget viselő nagykorú személyt.

 • Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges

 • Házikedvencek beutazása: 

További információt a NÉBIH oldalán talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

A Moldovai Köztársaság vonatkozó szabályozása: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333240, egyéb irányadó információ: https://www.airmoldova.md/pets-transportation-en.

 • Munkavállalás: 

Munkavállalási engedélyt a Moldovai Nemzeti Munkaügyi Ügynöksége: www.anofm.md/en adhat ki. Moldovában külföldi munkaerő alkalmazása esetén a moldovai munkaadó az Ügynökséghez köteles írásbeli kérelmet benyújtani, amely igazolja és alátámasztja a külföldi munkaerő alkalmazásának szükségességét. A kérelemhez csatolandó dokumentumok (tájékoztató jelleggel): igazolás a betöltendő állás területi munkaügyi hivatalnál történt regisztrálásáról, az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, gazdasági tevékenységét igazoló okirat, adóhivatal igazolása arról, hogy a vállalatnak nincs fennálló köztartozása, munkaszerződés, a külföldi munkavállaló útlevelének másolata, 2 db színes igazolványkép, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata, általános orvosi igazolás és HIV negatív státusz igazolása, a lakhatási feltételek igazolása. Bár a bejelentés alapvetően moldovai munkáltatói felelősség, javasoljuk, hogy a magyar munkavállaló minden esetben győződjön meg az engedély meglétéről, mert annak hiánya munkaügyi és idegenrendészeti büntetőeljárást von maga után. Ez a Moldovába ideiglenes jelleggel, cégek közötti együttműködés keretében kiküldött, magyar állampolgárságú, magyarországi cég alkalmazásában álló munkaerőre is igaz (például: Magyarországról Moldovába eladott gépsorok viszonylag huzamosabb ideig történő helyi beszerelése, telepítése, ellenőrzése magyar állampolgárságú munkavállalók által).

 • Önálló vállalkozók letelepedése a Moldovai Köztársaságban

A cégalapítás feltételrendszere viszonylag egyszerű, abban hatóságként az Állami Regisztrációs Kamara (www.cis.gov.md), illetve az Adóhivatal (www.fisc.md) az illetékes. A cégalapítás aktuális feltételeiről és a szükséges dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetségétől kérhető részletes tájékoztatás (H-1024 Budapest, Ady Endre utca 16., tel: 003613363450, fax: 003612091195, www.ungaria.mfa.md). Különösen javasoljuk helyi ügyvéd és megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkező, a helyi nyelvet jól beszélő szakember bevonását.

 • Vám: 

Valutát korlátlanul be lehet vinni az országba, de nagyobb mennyiségűt a határellenőrzéskor ajánlott bejelenteni. Az országból 10.000 eurót meghaladó készpénzt csak előzetes, a határátkelőnél beutazáskor megtett bejelentés alapján, vagy a Moldovai Nemzeti Bank: http://bnm.org/en/search engedélyével lehet kivinni. A beutazással, az országba bevihető, illetve onnan kivihető személyes javak, pénzeszközök mennyisége és minősége vonatkozásában, további hasznos információkat itt olvashat:

http://migratie.md/en/coming/entrance-territory-state,

www.customs.gov.md/ro/content/introducerea-%C5%9Fi-scoaterea-m%C4%83rfurilor.

A moldovai-román határon érvényes román szabályokról: https://www.customs.ro/en/calatori/intrarea-in-romania-dintr-un-stat-necomunitar.

A moldovai-ukrán határon érvényes ukrán szabályokról: http://pvu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon/, www.customs.gov.md/files/Reguli%20Ucraina.pdf.

A Moldovai Köztársaságból történő kilépéskor, javasoljuk különös figyelemmel lenni a román illetve az ukrán beutazási szabályozásra is (gyakran történik alkohol, dohányáru vagy más termék elkobzása, büntetés kiszabása, a megengedettnél nagyobb mennyiség miatt).

Fontos kiegészítő információk:

A Moldovai Köztársaságba vízummentesen utazhatnak be az EU állampolgárai, így a magyar állampolgárok is. A beutazáshoz magánútlevél használható, de elegendő a polikarbonát kártya jellegű, alsó részében beolvasható adatsort tartalmazó személyi igazolvány felmutatása is. A személyi okmánynak minden esetben még legalább 90 napig érvényesnek kell lennie a belépés napjától számítva, ellenkező esetben az utazó beléptetését megtagadják. A 180 nap időintervallumban 90 napot meg nem haladó tartózkodás szintén vízum- és engedélymentes: www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/other-countries.

Ezt meghaladó tartózkodást (tanulmányi, munkavállalási, üzleti vagy egyéb célból) a Migrációs és Menekültügyi Iroda: www.bma.gov.md engedélyezhet. E szabályok alól kivételt csak a diplomáciai testületeket érintő, külügyminisztériumi eljárás képez. A Moldovai Köztársaság területére beutazni kívánó külföldinek legalább 30 euró/fő/nap, de minimum 300 euró összegű anyagi fedezetet kell moldovai tartózkodása idejére igazolnia a határellenőrzésnél (ezt általában névre szóló, érvényes bankkártyával is megteheti). Kötelező a külföldi média képviselőinek előzetes regisztrációja, bármely rövid idejű moldovai tartózkodás esetén is:

www.mfa.gov.md/foreign-journalists-accreditation

 

 • Vezetői engedély, utazás gépjárművel

A Moldovai Köztársaság területén korlátozás és további feltételek nélkül elfogadják a magyar és a nemzetközi gépjárművezetői engedélyt. Célszerű arra figyelni, hogy az – minden más személyi okmánnyal együtt – a belépéskor még legalább 90 napig érvényes legyen. Beutazáskor igazolni kell a gépjármű használati jogát; amennyiben a forgalmi engedély nem saját névre szól, ajánlott, hogy a beutazónál legyen egy közjegyző által hitelesített, angol (vagy román vagy orosz) nyelvű használati engedély. Szükséges még a nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítás (ún. zöldkártya).

A moldovai rendőrség nemzeti járőrfelügyelősége (http://politia.md/ro/profile-departments/inspectoratul-national-de-patrulare) különleges érdeklődést tanúsít a külföldi gépjárművek iránt. A rendőrautókból lakott területen és azon kívül, minden irányból, menet közben is sebességet mérnek. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltságra a zéró tolerancia elve érvényesül, e szabályok megszegése nagyon komoly büntetést von maga után (akár személyi szabadság azonnali korlátozását is). Baleset bekövetkezésekor minden esetben meg kell várni a rendőri intézkedést. A rendőrségi jegyzőkönyvben mindenképpen egyértelműen rögzítsék a vétkes felet, a felelősség vállalását, és készítsenek másolatot a másik fél gépjármű-felelősségbiztosításáról is. (Figyelem! Ugyanezt javasoljuk Magyarországon, moldovai állampolgár által okozott baleset esetében is! A biztosítási kötvény nélkül bármilyen kárigény csak hosszadalmas, nemzetközi polgári peres eljárás útján érvényesíthető. A biztosítási kötvény megléte esetén, a moldovai jogszabályok alapján, kárigény bejelentésekor a moldovai állam illetve a moldovai biztosítók szövetsége akkor is helytáll, ha a biztosítás nem érvényes, vagy nem valós.). Az országba történő belépéskor, a határállomáson útdíjat kell fizetni, amelynek mértéke 7 napra kb. 4 euró – ha az utazás nem tervezett módon meghosszabbodik, az úthasználati jogosultság lejárta előtt (de nem a lejárat után!) bármely moldovai vámhivatalnál (www.customs.gov.md/en/content/customs-bureaus) meg lehet hosszabbítani, ellenkező esetben kb. 50 eurós büntetési tétel megfizetése az országelhagyás feltétele. A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő belépéskor, az ún- ellenőrző-áteresztő ponton, a dnyesztermelléki „hatóságok” külön útdíjat, és helyben, orosz nyelvű formanyomtatványon kitöltendő, ún. tranzit-vámnyilatkozatot is kérnek. Ezek díja mindösszesen 10-20 euró körül van, gépjármű-paraméterektől függően. Az ügyintézés viszonylag hosszadalmas.

A közlekedési morál (rengeteg váratlan szituációval, számos szabálytalansággal, sok balesettel) – a közbiztonsággal (növekvő agresszivitással) együtt – általánosan romló tendenciát mutat. A (többek között rendőri) korrupció ellen a hatóságok nagy erőkkel küzdenek – e küzdelemnek azonban még nincs vége.

A közúti határátkelőknél az utóbbi időben a várakozási idő általános meghosszabbodása (több, mint egy óra), az ellenőrzések szigorítása (tételes átvizsgálás) tapasztalható. Közúton történő beutazás esetén mindenképpen a nagy határátkelőhelyeket javasoljuk: www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/border-crossing-points, elsősorban az Albita (RO) – Leuseni (MD) viszonylatot. Általában nem javasoljuk a kisebb határátkelők használatát, valamint a szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságon keresztül történő belépést a Moldovai Köztársaságba (részletesebben lásd a következő bekezdésben). Az országban a külföldi állampolgárokkal szemben foganatosított intézkedés valós időben hozzáférhető minden BM-szerv részére, így, akár egy rövid idővel korábbi közlekedési szabálysértés büntetési tételének kiegyenlítése, általában a kiléptetés feltétele lehet.

A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságba történő belépés Ukrajnából, vagy a Moldovai Köztársaságon belül, ún. ellenőrző-áteresztő pontokon történik. A terület önálló igazgatással bír, a fölött a Moldovai Köztársaság hatóságai nem rendelkeznek kompetenciákkal. A területre történő belépéshez magánútlevél szükséges, egyéb személyi okmány nem használható. A Moldovai Köztársaságba a szakadár terület felől, az ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságon keresztül (tehát a moldovai-ukrán határszakasz egyes részein) történő belépést nem javasoljuk, mert az külön regisztrációs kötelezettséget keletkeztet az utazó számára (72 órán belül, bármely „Registru” hivatalban: www.registru.md/en – egyes átlépési pontokon, rendelkezésre áll ilyen mobil hivatal is, közvetlenül a dnyeszterentúli kilépési ellenőrzést követően). A belépési regisztráció elmulasztása idegenrendészeti büntetőeljárást és komoly bírságot von maga után, ha ezt követően a kilépés a Moldovai Köztársaság által ellenőrzött területen történik (például belépés Ukrajna felől a szakadár Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területén át a Moldovai Köztársaságba, majd kilépés Románia felé). Ez az útvonal jogi személy, például teherszállítmány esetén (különösen, ha az árut Ukrajna felől léptették be, a szakadár Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területén rakodták le, majd Románia felé kísérelték meg a Moldovai Köztársaság elhagyását), vámjogszabályok megsértése miatt akár a jármű és az áru lefoglalásával, elkobzásával is járhat. A moldovai-ukrán határellenőrzési együttműködés következtében előfordulhat továbbá, hogy az érintett szakaszon történő be- és kilépés, amennyiben elmarad a hivatalos Moldovai Köztársaságbeli regisztráció, ukrán eljárást eredményez. A szakadár területre történő belépés és az ott tartózkodás egyéb feltételeiről itt olvashat bővebben: http://customs.gospmr.org/en (további információval Konzuli Hivatalunk e-mailes megkeresés esetén készséggel áll rendelkezésre). Noha Konzuli Hivatalunk az érintett szakadár terület kvázi-hatóságaival is rendezett kapcsolatban áll, és minden esetben, minden lehetséges intézkedést megtesz egy adekvát szükséghelyzeti beavatkozás érdekében az érintett területen is, a sürgős szükséghelyzetben ott igényelt konzuli segítségnyújtás esetenként komoly akadályokba ütközhet, ezért lényegesen nehézkesebb is lehet, mint a Moldovai Köztársaság egyéb területein. Az aktuális geopolitikai helyzet okozta feszültség kivetül a az EU-állampolgárok irányába is. Valamennyi szempontot (így a turisztikai élményt is) figyelembe véve, javasoljuk, hogy a terület látogatását lehetőség szerint szűkítsék egy napra (ebbe például a benderi magyar hősök emlékműve, a vár-erődítmény látogatása, a tiraszpoli városnézés és a híres konyakgyári italkóstoló is bőven belefér), és ne töltsék az éjszakát a területen, különösen ne vidéken. Többnapos tartózkodás a területen külön, bonyolult regisztrációs- és díjfizetési kötelezettséggel, fokozott ellenőrzéssel jár.

Fizetőeszközként, bankkártya a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban széles körben használható (vidéken lényegesen kevésbé, az ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságban pedig egyáltalán nem). Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy pénzváltás csak hivatalos helyen (lehetőleg bankfiókban) történjen (a jelenlegi középárfolyam: 1 euró kb. 21 moldovai lej, illetve kb. 12 transznisztriai rubel). A fogyasztói árak nagyjából megegyeznek a Kelet-Európában vagy a Balkánon megtapasztalhatóakkal, vagy kicsit magasabbak azoknál. 

A Moldovai Köztársaság Magyarországról közúton leginkább Románián keresztül, Iasi (Jászvásár), majd Albita (RO) – Leuseni (MD) határátkelőhelyen közelíthető meg. Közkedvelt útvonalaknak számítanak (a navigáció miatt a román megnevezéseket közöljük): Nyírábrány (HU) – Valea lui Mihai (RO), vagy Csengersima (HU) – Petea (RO), majd Carei (előző esetben), Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrita, Vatra Dornei, Gura Humorului, Pascani, Targu Frumos, Iasi, Raducaneni, Albita (RO) – Leuseni (MD). Egy másik, gyakran használt közúti folyosó: Nagylak (HU) – Nadlac (RO), Arad (elkerülő), Deva (elkerülő), Sibiu (közben több, hosszabb-rövidebb autópálya szakasszal), Fagaras, Brasov, Targu Secuiesc, Onesti, Adjud, Barlad, Husi, Albita (RO) – Leuseni (MD). Több más, Erdélyen, illetve a Székelyföldön átvezető, kedvelt útvonal is választható (például Borszék, Szováta, Marosvásárhely vagy Csíkszereda irányában). A magyar-román és a román-moldovai határátkelők közötti távolság Románián keresztül, megközelítőleg 700 km körüli, az átlagos menetidő kb. 11-13 óra.

Közvetlen légi kapcsolat Budapest és Chisinau között nincs, a repülővel ide utazók Budapestről általában Bécsen, Bukaresten, Isztambulon, Münchenen keresztül közlekednek. A menetidő rendkívül változó, 4-8 óra között mozog. A Chisinau-i Nemzetközi Repülőtér saját, ellenőrzött, megbízható taxi-szolgáltatója az ún. Aeroport Taxi: www.airport.md/services-taxi-en.  Egy repülőtér-belváros út tarifája 5-6 euró körül mozog. (A repülőtéren számos, ún. taxishiéna várja az utazót, a sokszor öt-tízszeres árat bemondó vállalkozókat érdemes elkerülni.)

A fővárosban bőven lehet a szálláshelyek között válogatni, és bár relatíve nem olcsók, elsősorban mégis a városközpont közelében lévő, legalább három vagy afölötti csillaggal rendelkezőket ajánljuk.  A moldovai fővároson kívüli szálláskínálat gyér és rendkívül alacsony minőségű, ellenőrizhetetlen és bizonytalan, összességében nagyon komoly kívánnivalókat hagy maga után (a közösségi oldalakon és az egyes internetes szállásfoglalási felületeken esetenként közölt vonzó képek és leírások a legtöbb esetben messze távol állnak a valóságtól).

Az országba történő megérkezést követően javasolt újraindítani a mobiltelefont, mert az nem feltétlenül csatlakozik automatikusan roaming szolgáltatáshoz. A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságban a roaming, vagy a területen kívül vásárolt mobiltelefon-szolgáltatás nem feltétlenül működik. A magyarországi, vagy más EU-s szolgáltatói roaming, a Moldovai Köztársaság egész területén, extrém költségű lehet: a hívásindítás elérheti a 900, a hívásfogadás a 400 forintot percenként, az üzenetdíj meghaladhatja a 200 forintot darabonként, az adathasználat pedig közel 3.000 forintba kerülhet megabájtonként.

 • Figyelem, új! Moldovai eredetű gépkocsi vásárlása körüli anomáliák

Az utóbbi időben több ízben előfordult, hogy magyar állampolgár moldovai eredetű gépjárművet vásárolt, és arról csak a vásárlást követően, a magyarországi forgalomba helyezéskor kezdeményezett eredetiségvizsgálaton-származásellenőrzésen derült ki, hogy a Moldovai Köztársaság nyilvántartásából nem törölték, esetleg körözés alatt áll, vagy hitellel terhelt. Nyomatékosan felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy óvatosan járjanak el moldovai eredetű gépjármű vásárlásának szándéka esetén, és mindenképpen a vásárlást megelőzően kezdeményezzenek  származásellenőrzést a Kormányhivatalnál. (A külföldre Moldovából véglegesen exportált gépjárművek határozott, rövid idejű, papír alapú – nem plasztikkártya jellegű – forgalmi engedéllyel, és határidős – nem határidő nélküli –, fehér alapon piros betűs – nem fekete betűs – forgalmi rendszámmal rendelkeznek.)

 • Tudnivalók az országról

A Moldovai Köztársaság a Kárpát-medencétől keletre, Románia és Ukrajna között helyezkedik el, területe mintegy 34ezer négyzetkilométer, lakosainak száma 3 millió körül mozog. Fővárosa az 500ezres lélekszámmal rendelkező Chisinau. Európa legszegényebb államaként tartják számon. Moldova abszolút bipoláris állam, amit leginkább az általában súlyosan elmaradott infrastruktúra és a legmagasabb nyugati igényeket kielégítő egyes szolgáltatások keveredése, az egyre nagyobb méreteket öltő szegénység és a rendkívül szűk körű, nagyfokú gazdagság erős kontrasztja jellemez. Egyes források szerint az utóbbi időben ismét kifejezettebbé vált a fiatalok vagy egy-egy családfenntartó családtag elvándorlása nyugati vagy keleti desztinációkra, munkavállalás-megélhetés céljából.

A 2014-es népszámlálás hivatalos adatai szerint a népesség 75,1 %-a moldovainak, 7 %-a románnak, 6,6 %-a ukránnak, 4,6 %-a gagauznak, 4,1 %-a orosznak, 1,9 %-a bolgárnak, 0,8 %-a más nemzetiségűnek (lengyelnek, zsidónak, romának stb.) vallotta magát. A soknemzetiségű országban a – törökkel rokon nyelvű – gagauzok területi autonómiával is rendelkeznek. Az ukrán és az orosz etnikumok elsősorban a fővárosban és az ország északi részén, míg a gagauz és a bolgár nemzetiségűek a fővárosban és az ország déli részén koncentrálódnak. 54,6 % úgy nyilatkozott, hogy moldovaiul, 24 % hogy románul, 14,5 % hogy oroszul, 2,7 % hogy gagauzul és 1 % hogy bolgárul beszél. A többségi nemzet által beszélt nyelv a hatályos alkotmány szerint a román (korábban „moldovai”). A fővárosban a lakosság általában mind románul, mind oroszul szabadon, és nagyjából azonos arányban érintkezik, vidéken és a fiatalabb korosztály körében ez a kép már meglehetősen vegyes. A moldovaitól illetve a romántól eltérő nemzetiségűek a hétköznapokban általában inkább oroszul kommunikálnak, az intézmények szintjén ugyanakkor általánosan érzékelhető a román nyelv szerepének valamiféle erősödése vagy központi erősítése az orosszal szemben vagy amellett. Az ország lakosságának 96,8 %-a ortodox vallásúnak, 2,1 %-a protestánsnak (túlnyomórészt valamely neoprotestáns felekezethez tartozónak), 0,1 %-a katolikusnak vallja magát. (Bővebben: www.statistica.md/newsview.php?l=en&id=5583&idc=168)

Az ország természeti környezete kifejezetten kellemes, számos különleges és érdekes látnivalót (például vallási-, etno- és borturizmust, fesztiválokat stb.) kínál, azonban a turisztikai (szolgáltatási és közlekedési) infrastruktúra (különösen a fővároson kívül, vidéken) egyelőre rendkívül fejletlen. Egy turisztikai célú látogatás, esetleg alapvetően erdélyi, székelyföldi, csángóföldi, bukovinai céliránnyal már egy moldovai kitekintést is mindenképpen érdekessé és értelmezhetővé tesz, az pedig további kapcsolódásokat kínál akár a Dnyeszter-mellék, illetve Odessza felé is. A fővároson kívül a vidék egyes látványosságaira minimum 1-4 napot, a Dnyeszter-mellékre és Odesszára legkevesebb 1-1 napot érdemes szánni.

A moldovaiak a magyarokkal szemben általában barátságosak, többnyire segítőkészek. A helyi társadalom nagy részében létezik egy részben közös történelem valamiféle tudata, illetve a több évtizeddel korábbi hangsúlyos magyar gazdasági jelenlét – Ikarus, Ganz, Globus, Cerbona és mások – jó tapasztalata. Országaink között nincs vitás kérdés, a viszonyt az erősödő, szélesedő együttműködés és a baráti kapcsolatok jellemzik. A kormányközi kapcsolatokat magyar részről a moldovai integrációs célokhoz való érdemi hozzájárulás, a regionális intézményekben való közös fellépés, a fejlesztési programokban történő kooperáció, a biztonságpolitikai témákban való egyeztetés és a gazdasági kapcsolatok erősítésének szándéka vezérli.

 • Közegészség, egészségügyi helyzet

Kérjük, hogy moldovai látogatásuk idejére lehetőség szerint feltétlenül rendelkezzenek mindenre kiterjedő utasbiztosítással.

Járványügyi szempontból Moldova nem számít kifejezetten veszélyes területnek, de a helyi közegészségügyi viszonyokból adódóan vannak kockázati tényezők. Nyári hónapokban szalmonellás, (kisebb mértékben, különösen vidéken) lépfenés megbetegedések előfordulnak. Az elmúlt időszakban gyakrabban hallani gyomor- és bélfertőzéses megbetegedésekről. Az ide utazóknál sűrűn előidéződnek ún. „akklimatizációs bántalmak”, amelyek részben megelőzhetők vagy enyhíthetők előzetesen nagyobb mennyiségű C-vitamin és valamilyen probiotikum használatával. Az őszi-téli időszakban az influenzás és egyéb vírusos-bakteriális légúti megbetegedések vannak nagy számban jelen. A TBC, a HA/B/CV népbetegség, szélesebb körben is emeltebb kockázatot jelent. Érdemes komolyabb figyelmet fordítani a megelőzésre, így például nagyon ajánlott gyakrabban, valamilyen kézfertőtlenítővel kezet mosni.

Az állami kórházi-sürgősségi betegellátás szükséghelyzetben elérhető, és még éppen elfogadható. A mentők telefonszáma 903. Nemzetközi utasbiztosítás birtokában vagy költségtérítéses formában általában mindenhol biztosítják az ellátást. A sajátos állapotokra való tekintettel ugyanakkor (megfelelő utasbiztosítás megléte esetén) a fővárosban rendelkezésre állnak külföldi magánklinikák is, jobb szakembergárdával és eszközparkkal. Sürgős szükséghelyzetben elsősorban ez utóbbiak igénybevételét javasoljuk (a 0037368681109 ügyeleti mobiltelefonszámon kérésre részletesebb információval, segítségnyújtással is rendelkezésre állunk). Gyógyszertár (például a magyar Richter Gedeon is) nagy számban megtalálható, néhányuk éjjel-nappal nyitva tart ügyeleti jelleggel. A Magyarországon kapható gyógyszerek nagy része Moldovában is beszerezhető, de hatóanyag alapján szinte biztosan beazonosítható és elérhető azonos készítmény.

Moldovában a csapvíz fogyasztása és a szabad vizekben történő fürdőzés kifejezetten nem ajánlott, azok szennyezettsége miatt. A boltokban tisztított ivó- és ásványvizek nagyon széles választéka áll rendelkezésre, a hálózati víz tisztálkodáshoz általában még éppen megfelelő.

Élelmiszert célszerű nagyobb élelmiszerboltokban vásárolni. Mindig ellenőrizzük azonban azok lejárati idejét és minőségét, az eltérő igények és a másfajta feldolgozási technológiák miatt ugyanis egyes élelmiszerek eltarthatósága a megszokottnál rövidebb, vagy esetenként a lejárt áru még pulton marad. Nyers zöldség és gyümölcs csak megfelelő, nagyon alapos tisztítás után fogyasztható. Érdemes az utcai, vásári, fesztiváli élelmiszerárusokat, kifőzdéket stb. teljesen elkerülni, piaci (tej)termékeket nagyon nagy óvatossággal kezelni. A nagyobb éttermek általában (de nem minden esetben) biztonságosak, azonban jó, ha az utazó azokban is alaposan meggyőződik az aktuális állapotokról, különösen vidéken (a fertőzésveszély igen magas).