Részletes utazási tanácsok a Moldovai Köztársaságba utazó

magyar állampolgárok részére

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen, minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Biztonság

Jelenleg nincs olyan információ, amely a Moldovai Köztársaságba tervezett utazást negatívan befolyásolná, vagy korlátozná. Az ideutazáshoz alapos felkészülést, az itt tartózkodás során nagy körültekintést javaslunk. Feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte.

Hasznos moldovai telefonszámok: mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901,
Figyelem! A Moldovai Köztársaságban 2018. április 1-jével bevezetésre került a 112 egységes segélyhívó, ez azonban még nem minden esetben működik tökéletesen. 2018. június 30.-ig párhuzamosan a régi segélyhívó számok is működnek.
Magyarország Kisinyovi Nagykövetsége Konzuli Hivatala sürgősségi ügyeleti telefonszáma bajbajutott magyar állampolgárok részére a nap 24 órájában – 0037368681109. (Figyelem! Az országba történő megérkezést követően szíveskedjenek újraindítani mobiltelefonjaikat, mert azok nem feltétlenül csatlakoznak automatikusan roaming szolgáltatáshoz!)

Az utóbbi időszak nemzetközi, regionális és helyi politikai aspektusai a moldovai társadalom különböző vetületeiben bizonytalanságot és feszültséget okoznak. Gyakrabban előfordulhatnak utcai protestálások, tömegtüntetések, egyéb politikai rendezvények, amelyek azonban általában békésen zajlanak, és egy szűkebb területre, városrészre, térre korlátozódnak. (Hangsúlyozottan kérjük ugyanakkor, hogy a Moldovai Köztársaságba utazó magyar állampolgárok az ilyen eseményektől kivétel nélkül minden esetben tartsák magukat távol, és ha ezekkel találkoznak, igyekezzenek a lehető legrövidebb időn belül nagy távolságra elhagyni a helyszínt!).

Javasoljuk, hogy magyar állampolgárok moldovai utazásuk előtt mindenképpen regisztráljanak konzuli védelemhez a Külgazdasági- és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata honlapján (https://konzved.mfa.gov.hu). Adott esetben munkatársaink fontos aktuális információkat tudnak gyorsan és operatívan közölni az utazóval, illetve esetlegesen felmerülő probléma esetén az előzetes regisztráció megkönnyítheti a segítségnyújtást, intézkedést is.

A moldovai közbiztonság összességében és általában elfogadhatónak mondható, nem árt azonban az elővigyázatosság a külvárosokban és vidéken, különösen pedig sötétedés után, illetve szórakozóhelyeken. Az utóbbi időben több sajtóhír jelenik meg kisebb-nagyobb bűncselekményekről, a közbiztonság érzete általában és összességében romló tendenciát mutat.

A külföldi állampolgárokat érintő leggyakoribb bűncselekmény-típus a zsebtolvajlás, az autófeltörés, újabban a könnyű testi sértés, a rablás. Nincsenek ugyanakkor arra vonatkozó információk, hogy magyar állampolgárokat, illetve magyar érdekeltségű vállalatokat, intézményeket támadás, vagy egyéb fenyegetés, sérelem ért volna.

Moldovában ezidáig nem történtek terrorcselekmények, valószínűségük mérsékelt, teljességgel azonban nem zárhatóak ki. Sajtóhírekben előfordult, hogy terrorgyanús sejteket fogtak el az országban, elsősorban a fővárosban.

Különösebb természeti katasztrófák vagy veszélyhelyzetek nem jellemzőek. Moldovát földrengés közepes mértékben fenyegeti: az utóbbi időben a romániai Vrancea megyei epicentrumú, viszonylag gyakoribb rendszerességű, kisebb-nagyobb erősségű földmozgások hullámai jól érezhetően elérték az országot. A téli nagy havazások és az időnként rendkívül alacsony hőmérséklet következtében, a gazdagon fásított közterületeken, az eljegesedett vastag faágak gyakran váratlanul hullanak le, ebből fakadóan évente van néhány súlyos, ritkán halálos baleset. A havat-jeget közterületeken, lakott területen és azon kívül is csak igen csekély mértékben takarítják, síkosság-mentesítésről alig beszélhetünk, ez a közlekedők számára komolyabb veszélyforrás. Érdemes még fokozottan figyelni a helyenként falkákba összeverődött kóbor kutyákra, ezek is okoztak már súlyos, sőt, halálos sérüléseket. Esetenként a nagy esőzések járhatnak helyi árvizekkel.

A Moldovai Köztársaság területén található, nemzetközileg el nem ismert, ún. Dnyeszterentúli Terület biztonságpolitikai és közbiztonsági szempontból lényegesen nem tér el a Moldovai Köztársaság többi részétől. A terület ugyanakkor nem áll a Moldovai Köztársaság hatóságainak ellenőrzése alatt, és saját közigazgatással rendelkezik, amely a moldovaitól eltérő rendet követ. A területen orosz békefenntartók vannak, az oda utazó külföldi állampolgárokat ún. ellenőrző-áteresztő pontokon – kvázi belső „határállomásokon” – igazoltatják, ellenőrzik. A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő belépéskor, az ún- ellenőrző-áteresztő ponton, a dnyesztermelléki „hatóságok” külön útdíjat, és helyben, orosz nyelvű formanyomtatványon kitöltendő, ún. tranzit-vámnyilatkozatot is kérnek. A „dnyeszterentúli hatóságok” az EU-s állampolgárokra különös figyelmet fordítanak. Noha a Terület igazgatásával kapcsolatban vagyunk, annak sajátos státuszánál fogva előfordulhat, hogy sürgős szükséghelyzetben a konzuli segítségnyújtás és érdekvédelem ott kevésbé tud operatív és eredményes lenni, mint a Moldovai Köztársaság más részein. Erről a területről a nemzetközi telefonos kommunikáció – így a segítségkérés is – komolyabb technikai akadályokba is ütközhet.

A közlekedési morál mindenhol fokozott óvatosságra int: mind lakott területen, mind azon kívül gyakran előfordulnak kiszámíthatatlan, veszélyes helyzetek – irányjelzés hiánya, hirtelen megállás-elindulás, váratlan sávváltás, szabálytalan autós és gyalogosközlekedés stb. Sok a halálos kimenetelű baleset, ezek oka elsősorban az ittas vezetés, a szabálytalan előzés, a sebességtúllépés. A közlekedési rendőrök különös figyelmet fordítanak a külföldi rendszámú gépkocsikra. Érdemes a sebességkorlátozásokra nagy figyelemmel lenni, a rendőrség ugyanis mozgó járműből, nagy távolságról, bármely irányból, gyakran mér. A mobiltelefon-használat vezetés közben Moldovában is tilos. Télen, a téli gumi használata mellett, ajánlott hóláncot is bekészíteni. Az utakat kevés helyen és elégtelenül tisztítják meg a hótól és a jégtől, mind lakott területen belül, mind azon kívül. Az utak minősége néhány kivételtől eltekintve közepesen rossz. Autóstopposok felvétele nem javasolt. Vasúti vagy autóbuszos utazás alkalmával az utazók fokozottan figyeljenek csomagjaikra, értékeikre. A belső tömegközlekedési hálózat általában komoly kívánnivalókat hagy maga után. A közlekedési infrastruktúra (helyközi autóbusz- és vasúti hálózat stb.) fejletlen, és (különösen idegenek számára) nehezen követhető. Moldova vízi közlekedése gyakorlatilag jelentéktelen. Budapestet és Chisinaut közvetlenül összekötő légijárat nincs, egyik főváros megközelítése a másikból többnyire Bécsen, Münchenen, Bukaresten, Kijeven vagy Isztambulon keresztül történik. A repülőtéren általában viszonylag szigorú vizsgálat alá vetik az utasokat. A légi közlekedés feltételei, körülményei megfelelnek a Közép-kelet-európai normáknak.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek

A Moldovai Köztársaságba utazóknak feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte.

Alapvető, hogy az utazók valamennyi úti okmánya – útlevele, gépjármű forgalmi engedélye stb. – érvényes, az utazók személyazonossága, gépjárművel történő utazás esetén az autó birtoklása egyértelműen beazonosítható legyen – jogi személy esetén az autó használatára vonatkozó hivatalos irat, természetes személy esetén, ha a tulajdonos nincs jelen az utazásnál, hiteles fordítással ellátott, közjegyző előtt tett, angol, román vagy orosz nyelvű hiteles fordítással ellátott meghatalmazás lehet szükséges. Jó, ha a beutazó az úti célt – turizmus, látogatás, üzleti út stb. – valamivel – például szállodafoglalással, meghívólevéllel – igazolni tudja. A beutazás egyéb feltételeiről a Moldovai Határrendészet honlapján angol nyelven további részletes információ áll rendelkezésre: http://www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/other-countries.

EU-s és magyar állampolgárok, 180 nap időintervallum alatt legfeljebb 90 nap tartózkodáshoz, útlevelükön kívül az újabb generációs, elektronikus adatbeolvasásra alkalmas ("plasztikkártya" jellegű, alsó részében kódsort tartalmazó, vagy mikrocsippel ellátott), nemzeti hatóságuk által kibocsátott személyi igazolványukat is használhatják. Fontos, hogy bármelyik személyi okmánynak ezek közül még legalább 90 nap érvényességgel kell rendelkeznie a belépéstől számítva, ellenkező esetben az utazót a moldovai határrendészet visszafordítja. A személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül történő beutazások tapasztalatai vegyesek. Javasoljuk, hogy a személyi igazolvánnyal történő belépés lehetőségét, útlevél nélkül, elsősorban csak a Chisinau-i Nemzetközi Repülőtéren vagy az Albita-Leuseni nagy forgalmú, szintén nemzetközi közúti határátkelőhelyen vegyék igénybe. Kisebb, vidéki, időszakosan nyitva tartó határátkelőhelyeken célszerűbb még mindig útlevéllel belépésre jelentkezni. Az ukrán-moldovai határszakaszon a személyi igazolványok értelemszerűen nem használhatóak, ott továbbra is csak az útlevelek alkalmasak a határátlépésre, és ugyanez vonatkozik a Dnyeszterentúli Területre történő belépésre is. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi személyi igazolványok (papíralapú, "kiskönyv" jellegűek), a vezetői engedélyek és más okmányok, iratok, dokumentumok a belépéshez és tartózkodáshoz önmagukban továbbra sem elfogadottak!

A Moldovai Köztársaságba történő belépéshez és az onnan történő kilépéshez jelenleg elsősorban a már fentebb jelzett, nagy, nemzetközi határátkelőket javasoljuk. A kisebb, vidéki, időszakosan nyitva tartó határátkelőknél előfordulhat, hogy nincs megfelelő tapasztalat bizonyos helyzetek kezelésére, vagy nincs jogosultság adott dokumentumok elfogadására (például: az ún. ATA Carnet esetében, egy tv-stáb felszerelésének ideiglenes behozatalához szükséges dokumentációt csak a nagyobb határátkelők kezelhetik). A további kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy utazás előtt szükség szerint tanulmányozzák a Moldovai Határrendészet meglehetősen informatív honlapját is: www.border.gov.md/index.php/en Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a romániai Iasi közelében lévő Ungheni határállomáson csak vasúti átkelés biztosított, a szintén közelben lévő Sculeni pedig a fentebb jelzett kisebb határátkelők közé tartozik.

A nemzetközi terrorcselekményeket követően, a román és a moldovai hatóságok jelentősen megszigorították a határ- és vámrendészeti ellenőrzést, ami a román-moldovai határátlépést is jelentős mértékben érinti. Javasoljuk, hogy az utazók legyenek felkészülve a lényegesen hosszabb várakozási időre, és maradéktalanul tartsák be a (vám)jogszabályokat – különösen a be- és kivihető árukra, azok mennyiségére vonatkozóan –, és azokra Moldova felől Románia felé még inkább legyenek fokozott figyelemmel
(www.customs.ro/ro/calatori/intrarea_in_romania_-_dintr-un_stat_necomunitar.aspx).

A moldovai határrendészet, szülők illetve gondviselők nélkül, érvényes úti okmánnyal utazó kiskorú magyar állampolgár (például: iskolai osztály, sportolói csapat, néptáncos csoport stb.) be- és kiutazását nem köti külön feltételekhez. Ellenőrzi azonban a beutazás célját, amelyet valamilyen hivatalos dokumentummal (például meghívólevéllel, versenyregisztrációval stb.) igazolni kell. Ezzel együtt, célszerű, hogy a kiskorúval együtt utazó, és a kiskorúért teljes körű felelősséget viselő felnőtt rendelkezzen egy, a szülők vagy gondviselők illetve a kísérő által közjegyző előtt tett együttes hozzájáruló nyilatkozattal, illetve annak hiteles angol, román vagy orosz nyelvű fordításával, amely tartalmazza a kiskorú és az érte felelősséggel tartozó nagykorú kísérő személyi adatait, a szülők ilyen értelmű hozzájárulását, az utazás célját (erre egyébként még inkább a magyarországi határátkelőhelyen történő kilépéskor lehet szükség).

 

Gépkocsival történő utazás esetén a Moldovai Köztársaság területére úthasználati díjat kell fizetni (kb. 4 € 7 napra, 8 € 15 napra stb.). A díjat a határátkelőhelyen, belépéskor, a Moldovai Vámszolgálat ügyfélszolgálati irodájában kell megvásárolni (útlevél, forgalmi engedély szükséges). Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a tartózkodás meghaladja az úthasználati jogosultság időtartamát, az alapdíj több mint tízszeresét kell bírságként megfizetni, és e nélkül a gépjárművet nem engedik ki az ország területéről. A várható tartózkodás elhúzódása esetén feltétlenül javasoljuk egy új úthasználati jogosultság beszerzését, az előző lejártát követő dátumtól, de még az előző lejárata előtt megvásárolva! (A matrica valamennyi területi Vámhivatalban elérhető, a fővárosban: Chisinau, str. Dacia nr. 49/6 címen).

A Moldovai Köztársaság területére beutazni kívánó külföldieknek legalább 30 € / fő / nap összegű anyagi fedezetet kell moldovai tartózkodásuk idejére igazolniuk a határellenőrzésnél. Határátkelőnként és esetenként változhat, hogy a hatóságok ezt készpénzben kérik felmutatni, vagy elegendő egy érvényes bankkártyát bemutatni. (Az ország egy részében, a nagyobb városokban, lehet bankkártyával fizetni, ez azonban nem feltétlenül van így vidéken, kisebb településeken, és egyáltalán nem használhatóak a nemzetközi bankkártyák a Dnyeszterentúli Területen).

A Chisinau-i Nemzetközi Repülőtérre történő érkezéskor a városi taxi transzfer reális díja kb. 5-6 € (kb. 100-120 MDL). A Repülőtér szerződött és hivatalos partnere az ún. Aeroport Taxi, az érkezési oldal kijáratától jobbra található. A taxi kérésre nyugtát ad („Bon fiscal”). Felhívjuk a figyelmet, hogy az érkezési oldalnál számos, ún. taxishiéna szólítja le az utasokat: a velük való utazás biztonsági kockázatokkal jár, az általuk kért összeg irreális, akár 15-20 € (300-400 MDL!) is lehet.

Javasoljuk, hogy az országba történő belépést követően – akár légi úton, akár szárazföldön történik – indítsák újra mobiltelefonjaikat, mert azok nem minden esetben állnak át automatikusan a moldovai roamingra – érdemes továbbá előzetesen a magyarországi mobilszolgáltatónál az esetleges moldovai partnerszolgáltatóról érdeklődni. A moldovai roaming a magyarországi illetve az EU-s előfizetések esetében nagyon költséges lehet (kezdeményezett hívás közel 900 Ft/perc, fogadott hívás csaknem 400 Ft/perc, sms-küldés több mint 200 Ft/db, roaming internet 3.000 Ft/MB fölött – adott esetben a roaming internetet érdemes akár kikapcsol(tat)ni).

A Moldovai Kül- és Európai Integrációs Ügyek Minisztériuma kötelezővé tette a külföldi média képviselőinek előzetes regisztrációját, bármely rövid idejű moldovai tartózkodás esetére is. Erről bővebb információ itt található: http://www.mfa.gov.md/foreign-journalists-accreditation/ Kérjük, hogy a hazai média képviselői, moldovai utazásuk előtt, feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot Nagykövetségünkkel is.

Amennyiben egy külföldi állampolgár a Moldovai Köztársaságba az ukrán-moldovai határ ún. Dnyeszterentúli Területre eső szakaszán utazik be, 72 órán belül (!), de legkésőbb elutazását megelőzően regisztráltatnia kell a határátlépését a Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatal (Biroul Migraţie si Azil, http://bma.gov.md/en), vagy a REGISTRU Állami Információforrások Hivatala (Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «REGISTRU», http://www.registru.md/en/) irodáiban. E szabály alól kizárólag a Moldovába akkreditált diplomaták képeznek kivételt. A Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatal a fővárosi ügyfélszolgálat mellett két további irodával rendelkezik, északon Bălţi, délen Comrat településen. A bejelentés elmulasztása idegenrendészeti eljárást és büntetést von maga után. A nemzetközi szállítmányozók számára nagyon fontos, hogy az Ukrajna felől a Moldovai Köztársaság Dnyeszterentúli Területére történő belépés (áruszállítás), majd ezt követően a Moldovai Köztársaságnak a Dnyeszterentúli Területtől eltérő elhagyása (például Románia felé) határ- és vámrendészeti problémákat generál, és büntetőeljárást von maga után.

Amennyiben a magyar állampolgár moldovai tartózkodása valószínűsíthetően meghaladja a 90 napot, annak lejárta előtt, megfelelő időben, kérvényezheti a már említett Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatalnál a tartózkodási engedély kiadását. Indokolt és kellően alátámasztott esetben a Hivatal 1-5 évre szóló tartózkodási engedélyt állíthat ki. A Moldovai Köztársaság területén történő tartózkodásra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatóak a Hivatal honlapján, angol nyelven is (http://bma.gov.md/en/content/6590). A moldovai tartózkodási engedély kérelmezéséhez szükséges aktuális feltételekről és dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetségén is tájékoztatás kérhető (H-1024 Budapest, Ady Endre utca 16., tel: +3613363450, fax: +3612091195 http://www.ungaria.mfa.md/). A diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező magyar és moldovai állampolgárok kölcsönösen szabadon utazhatnak és tartózkodhatnak egymás országainak területén féléves időintervallumban összesen 90 napig, az ezt meghaladó tartózkodás külön diplomáciai eljárásban kerül rendezésre.

Valutát korlátlanul be lehet vinni az országba, de nagyobb mennyiségűt a határellenőrzéskor ajánlott bejelenteni. Az országból 10.000 €-t meghaladó készpénzt csak előzetes, a határátkelőnél beutazáskor megtett bejelentés alapján, vagy a Moldovai Nemzeti Bank engedélyével lehet kivinni.

Az ország pénzneme a moldovai lej (MDL), ennek az euróhoz viszonyított árfolyama jelenleg 21-22 MDL/€ körül mozog. Tanácsos, hogy az utazók rendelkezzenek megfelelő nyugati valutával, a forintot ugyanis a bankok, pénzváltók egyáltalán nem, vagy csak nagyon kedvezőtlen árfolyamon fogadják el. Ugyancsak elfogadják viszont pénzváltás alapjául a Magyarországon is beszerezhető román lejt (RON), nagyjából 4-5 MDL/RON árfolyamon. A fővárosban a legtöbb – a nagyobb vidéki városokban néhány – helyen lehet bankkártyával fizetni, illetve nemzetközi bankkártyákkal bankjegykiadó automatákból MDL-t felvenni. A Dnyeszterentúli Területnek ún. dnyeszterentúli rubel formájában saját fizetőeszköze van. 1 rubel kb. 0,6 moldovai lejnek felel meg, illetve 1 euróért kb. 12 rubelt kapunk. Euró, dollár, moldovai lej váltása lehetséges – az azonban semmiképpen ne utcai körülmények között történjen. A nemzetközi bankkártyákkal ott fizetni nem lehet, készpénzfelvétel lehetősége helyi bank-automatákból ilyen módon szintén nem lehetséges. A hivatalos árfolyamról bővebben itt található információ: www.curs.md, www.cbpmr.net/?kv=1&lang=en

Moldovában külföldi munkaerő alkalmazása esetén a moldovai munkaadó a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, http://www.anofm.md/en) köteles írásbeli kérelmet benyújtani, amely igazolja és alátámasztja a külföldi munkaerő alkalmazásának szükségességét. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: igazolás a betöltendő állás Területi Munkaügyi Hivatalnál történt regisztrálásáról, az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, munkaszerződés tervezete, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata. A mellékelt dokumentumok alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 30 napon belül bírálja el a kérelmet. A munkavállalási engedély kiállítása a munkaadó által a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz intézett kérelem alapján történik. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, munkaszerződés, a külföldi munkavállaló útlevelének másolata, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata, HIV-negatív státuszt igazoló orvosi igazolás, igazolás a lakhatási feltételekről, a vállalat gazdasági tevékenységét igazoló okirat, adóhivatal igazolása arról, hogy a vállalatnak nincs fennálló köztartozása, 2 db színes igazolványkép. Bár a bejelentés alapvetően moldovai munkáltatói felelősség, feltétlenül javasoljuk, hogy a magyar munkavállaló minden esetben győződjön meg az engedély meglétéről, mert annak hiánya munkaügyi és idegenrendészeti büntetőeljárást von maga után. Ez a Moldovába ideiglenes jelleggel, cégek közötti együttműködés keretében (példa: Magyarországról Moldovába eladott gépsorok helyi beszerelése céljából) kiküldött, magyar állampolgárságú, magyarországi cég alkalmazásában álló munkaerőre is igaz.

A cégalapítás aktuális feltételeiről és a szükséges dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetsége nyújt tájékoztatást (elérhetőségek e tájékoztatásban korábban). Noha a cégalapítás a legutóbbi moldovai jogszabálykönnyítések eredményeképpen meglehetősen egyszerű, gyors és olcsó, e tekintetben különösen javasoljuk helyi ügyvéd és megfelelő tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkező szakember bevonását.

Az állami és az önkormányzati hatóságok és intézmények tisztviselői a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokkal a moldovai állampolgárokkal megközelítőleg azonos módon viselkednek. A megfelelő, kedvező bánásmód kieszközléséhez hasznos lehet a sajátos helyi mentalitás kellő ismerete, valamelyik helyi (moldovai/román vagy orosz) nyelv megfelelő tudása, illetve helyi ismerősök ügyintézésbe történő bevonása.

Tudnivalók az országról

A Moldovai Köztársaság a Kárpát-medencétől keletre, Románia és Ukrajna között helyezkedik el, területe mintegy 34ezer négyzetkilométer, lakosainak száma 3,5 millió körül mozog. Fővárosa a 600ezres lélekszámmal rendelkező Chisinau.

A 2004-es népszámlálás hivatalos adatai szerint a népesség 69,6 %-a moldovainak, 11,2 %-a ukránnak, 9,4%-a orosznak, 3,8 %-a gagauznak, 2 %-a bolgárnak, 1,9%-a románnak, 0,3 %-a cigánynak, 0,1-0,1 %-a zsidónak illetve lengyelnek vallotta magát. A 2014-es tavaszi népszámlálás első hivatalos adatai jelentősen késnek, későbbre várhatóak. A soknemzetiségű országban a – törökkel rokon nyelvű – gagauzok területi autonómiával is rendelkeznek. A többségi nemzet által beszélt nyelv a hatályos alkotmány szerint a román, ugyanakkor a moldovainak a román nyelvvel fennálló azonossága vagy attól való különbözősége – miként a moldovai illetve a román nemzetiségé is – belpolitikai viták tárgya. A fővárosban a lakosság általában mind románul, mind oroszul szabadon érintkezik.

A Moldovai Köztársaságban a 2014-es parlamenti választásoktól napjainkig mintegy négy kormány működött, a jelenlegi, az ötödik, magát egyfajta jobboldali, pro-európéerként definiáló kormány 2016 januárjában alakult meg. Az országnak 2016 novemberében, közvetlen választás útján, baloldali államelnöke lett, aki programjában az ország Nyugathoz és Kelethez való tartozása illetve viszonyulása bizonyos átstrukturálását, kiegyensúlyozását, a korábbi jó orosz kapcsolatok megerősítését hirdette meg. Az általános politikai helyzet nem minden aspektusában stabil, azt a különböző, nyugati vagy keleti orientáltságú politikai platformok vetélkedése jellemzi, amely az utcai politizálás felerősödését is eredményezte. Az elmúlt időszakban az országban nőtt a társadalmi elégedetlenség és a politikai feszültség.

A Moldovai Köztársaság kedves, dimbes-dombos vidék, komoly mezőgazdasági potenciállal, de egyelőre nagyon kevés jól kiépített turisztikai infrastruktúrával. A fővárosban – illetve néhány nagyobb vidéki településen –, különösen nyáron és ősszel egyre nagyobb számú – elsősorban folklór-jellegű – fesztivál várja a látogatókat. Az ország büszke jelentős borkultúrájára: Cricova, Chateau-Vartely, Milestii Mici – a főváros környékén –, Purcari – távolabb, Odessza felé, az országhatár közelében – kínál látnivalót – például óriási méretű, szervezett látogatás keretében autóval is bejárható földalatti pincerendszereket. Október elején rendezik meg a külföldiek által nagy előszeretettel látogatott kétnapos borfesztivált is. A magán-, illetve turisztikai célú beutazók száma egyébként csekély, a szervezett turizmus mértéke elenyésző. Az ország önmagában vett turisztikai célú utazás szempontjából egyelőre kevésbé értelmezhető, azonban egy esetleges erdélyi, moldvai, bukovinai tájegységekbe tett kirándulás esetén már érdemes néhány napot a moldovai részre is szánni, különösen, hogy az ország egy ilyen látogatás alkalmával további érdekességeket kínál például a Dnyeszterentúl vagy Odessza irányába is. A szállodai és az éttermi szolgáltatások, illetve az általános ellátások sokat fejlődtek az elmúlt években, kevés kivételtől eltekintve azonban még mindig sok kívánnivalót hagynak maguk után, így nem árt a felkészülés és az óvatosság az utazó részéről, különösen a vidéki környezetben. Az árak megfelelnek a Közép-kelet-európai szintnek, vagy annál kissé magasabbak.

Moldova kétpólusú ország: megtalálhatóak benne a legmagasabb nyugati elvárásokon alapuló, nagyon színvonalas elemek csakúgy, mint a lényegesen elmaradottabb, ázsiai vidékek jellemzői. Miközben például világszínvonalú a telekommunikációs (mobil)szolgáltatói hálózat, az utak és az egyéb közművek nagyon komoly problémákat mutatnak. A kereskedelem bizonyos szegmenseiben gyakorlatilag minden elérhető, ami Nyugaton, ugyanakkor egyes szolgáltatási területeken nagyon jelentős elmaradások tapasztalhatóak. A társadalom ugyanezt a kettősséget mutatja: a szűk, de rendkívül gazdag réteg mellett nagy számban vannak a szegény, leszakadó rétegek. Moldovát Európa legszegényebb, legfejletlenebb országaként tartják számon.

A moldovaiak a magyarokkal szemben általában barátságosak, többnyire segítőkészek. A helyi társadalom nagy részében létezik egy részben közös történelem valamiféle tudata, illetve a több évtizeddel korábbi hangsúlyos magyar gazdasági jelenlét – Ikarus, Ganz, Globus stb. – jó emlékezete.

Országaink között nincs vitás kérdés, a viszonyt az erősödő és szélesedő együttműködés és a baráti kapcsolatok jellemzik. A kormányközi kapcsolatokat magyar részről a moldovai integrációs célokhoz való érdemi hozzájárulás, a regionális intézményekben való közös fellépés, a fejlesztési programokban való kooperáció, a biztonságpolitikai témákban való egyeztetés és a gazdasági kapcsolatok erősítésének szándéka vezérli.

Közegészség, egészségügyi helyzet

A Moldovai Köztársaságba utazóknak feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte.

Járványügyi szempontból Moldova nem számít kifejezetten veszélyes területnek, de a helyi közegészségügyi viszonyokból adódóan vannak kockázati tényezők. Utazás előtt javasolt a Hepatitis A illetve Hepatitis B vírusok elleni oltás. Nyári hónapokban szalmonellás – kisebb mértékben, különösen vidéken, lépfenés – megbetegedések előfordulnak. Az őszi-téli időszakban az influenzás és egyéb vírusos-bakteriális légúti megbetegedések vannak nagy számban jelen – így a H1N1 is. A TBC a HA/B/CV  népbetegség, szélesebb körben is emeltebb kockázatot jelent. Az utóbbi időben egyes országrészekben növekedett a szifilisz és a gonorrhea megbetegedések száma.  Érdemes tehát komolyabb figyelmet fordítani a megelőzésre, így például nagyon ajánlott gyakrabban, kézfertőtlenítővel kezet mosni.

Az állami kórházi-sürgősségi ellátás szükséghelyzetben elérhető, és még éppen elfogadható. A mentők telefonszáma 903. Nemzetközi utasbiztosítás birtokában vagy költségtérítéses formában általában mindenhol biztosítják az ellátást. A sajátos állapotokra való tekintettel ugyanakkor – megfelelő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte esetén (!) – a fővárosban rendelkezésre állnak külföldi magánklinikák is, megfelelő szakembergárdával és eszközparkkal. Sürgős szükséghelyzetben elsősorban ez utóbbiak igénybevételét javasoljuk –a +37368681109 ügyeleti mobiltelefonszámon kérésre részletesebb információval is rendelkezésre állunk. Gyógyszertár nagy számban van, néhányuk éjjel-nappal nyitva tart ügyeleti jelleggel. A Magyarországon kapható gyógyszerek nagy része, hatóanyaga alapján Moldovában is beszerezhető.

Moldovában a csapvíz fogyasztása és a szabad vizekben történő fürdőzés kifejezetten nem ajánlott, azok szennyezettsége miatt. A boltokban tisztított ivó- és ásványvizek nagyon széles választéka áll rendelkezésre, a hálózati víz tisztálkodáshoz általában még éppen megfelelő.

Élelmiszert célszerű nagyobb élelmiszerboltokban vásárolni. Mindig ellenőrizzük azonban azok lejárati idejét és minőségét, az eltérő igények és feldolgozási technológiák miatt ugyanis egyes élelmiszerek eltarthatósága a megszokottnál rövidebb, vagy esetenként a lejárt áru még pulton marad. Nyers zöldség és gyümölcs csak megfelelő, nagyon alapos tisztítás után fogyasztható. Érdemes az utcai élelmiszerárusokat, kifőzdéket stb. teljesen elkerülni, piaci (tej)termékeket nagyon nagy óvatossággal kezelni. A nagyobb éttermek általában – de nem minden esetben – biztonságosak, azonban jó, ha az utazó előzetes szemrevételezéssel azokban is alaposan meggyőződik az aktuális állapotokról, különösen vidéken.